Keadaan apakah yang lebih mendidikan penghematan, memaksakan kreatifitas, meramahkan pendekatan, mengkusukan doa, menyungguhkan upaya, dan mendalamkan kesyukuran?

Kemiskinan yang disyukuri sebagai pelajaran, diikhlaskan sebagai pensahaja diri, dan digunakan sebagai pengutuh kesungguhan kerja, AKAN MENJADIKAN KITA PRIBADI YANG ANGGUN DALAM KEKAYAAN.

Amien.